Szkolenie - Testy wydajnościowe aplikacji internetowych

Zamów

Język programowania: Java/Scala lub Python
Forma: 30% wykłady, 70% warsztaty
czas trwania: 2 dni

Celem szkolenia jest całościowe przygotowanie kursantów do przeprowadzania testów performance. Rozpoczynamy od wprowadzenia do aspektów architektury aplikacji, których znajomość jest niezbędna aby poprawnie zaplanować strategię testów wydajnościowych. Następnie dokładnie omawiamy rodzaje testów wydajnościowych oraz zastosowanie. Kolejno przechodzimy do planowania testów: przygotowania środowiska testowego do testów performance, kryteriów akceptacji i raportowania wyników.
Najstępnie rozpoczynamy część praktyczną. Opieramy się tu o dwa najpopularniejsze i najbardziej funkcjonalne narzędzia na rynku: JMeter i Gatling. Podczas ćwiczeń praktycznych dokładnie omawiamy funkcje, zastosowania i możliwości narzędzi, przekazując przy tym dobre praktyki, możliwości i ograniczenia jak i dodatkowe, pomocne biblioteki.
Przy szkoleniu z testów wydajnościowych duży nacisk kładziemy na to, aby kursanci nie tylko wiedzieli jak korzystać z wybranego narzędzia ale również jak odczytywać i wnioskować z otrzymanych po testach wyników - kolejnym elementem szkolenia jest omówienie miar i metryk towarzyszącym testom performance oraz ich interpretacji.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
  1. wprowadzenie do testowania wydajności
  2. architektura aplikacji a wydajność
  3. co mierzymy testami wydajności
 2. Rodzaje testów wydajności
  1. load tests
  2. stress tests
  3. endurance tests
  4. spike tests
  5. volume tests
  6. scalability tests
 3. Planowanie testów wydajnościowych
  1. praca z wymaganiami niefunkcjonalnymi
  2. wybór strategii testów
  3. definiowanie kryteriów akceptacji
  4. określenie wymagań środowiska testowego
  5. rozpoznanie "wąskich gardeł" w architekturze systemu
 4. Narzędzia do testów wydajnościowych
  1. omówienie popularnych narzędzi
  2. otwarty vs zamknięty model działania
  3. coordinated omission problem
 5. JMeter - ćwiczenia praktyczne
  1. wprowadzenie do JMetera
  2. instalacja i konfiguracja
  3. architektura i sposób działania
  4. tworzenie nowego projektu
  5. Test Plan i Thread Group
  6. konfigurowanie ilości wątków, iteracji i opóźnienia
  7. tworzenie samplerów i requestów HTTP
  8. zmienne i wartości globalne
  9. rodzaje listenerów i tworzenie raportów
  10. uruchamianie testów
  11. analiza wyników
  12. tworzenie zaawansowanych raportów
  13. uruchamianie testów z linii poleceń
  14. ograniczenia narzędzia
 6. Gatling - ćwiczenia praktyczne
  1. wprowadzenie do Gatlinga
  2. instalacja i konfiguracja
  3. architektura i sposób działania
  4. pierwsze kroki z aplikacją okienkową
  5. tworzenie symulacji w aplikacji okienkowej
  6. nagrywanie scenariuszy
  7. tworzenie projektu z wykorzystaniem Javy, Maven/Gradle/Sbt i Gatlinga
  8. httpProtocol i konfiguracja połączenia HTTP
  9. implementacja symulacji
  10. tworzenie scenariuszy
  11. konfiguracja puli połączeń
  12. uruchamianie testu
  13. raporty i analiza wyników
  14. zaawansowana konfiguracja Gatlinga
  15. implementacja zaawansowanych strategii symulacji
  16. Gatling Feeders i praca z plikami CSV
 7. Analiza wyników, miary i metryki
  1. podstawowe miary towarzyszące testom wydajnościowym
  2. analiza czasów odpowiedzi
  3. latency vs response time
  4. throttling, bandwitch
  5. percentyle
  6. wnioskowanie i raportowanie wyników z testów wydajnościowych

Trenerzy:

lukasz

Łukasz Rosłonek

Trener i Lider techniczny

Łukasz Rosłonek

Trener prowadzący i Lider techniczny
Architekt testów i manager zespołów QA. Posiada niemal dziesięcioletnie doświadczenie we wdrażaniu kompleksowej automatyzacji testów i procesów QA opartych rozwiązania DevOps.
Od 2011 roku zdobywał doświadczenie również jako Trener szkoleń, prowadząc kursy z programowania, testowania i baz danych.
Rozpoznawalny i aktywny mówca na wielu polskich i europejskich konferencjach, autor artykułów branżowych.

LinkedIn Twitter GitHub
Zadzwoń do nas

(+48) 506592570

Napisz do nas

contact@foreach.pl

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio wysyłając wiadomość przez poniższy formularz:

Your message has been sent. Thank you!