Szkolenie - programowanie w języku Java

Zamów

Język programowania: Java
Forma: 10% wykłady, 90% warsztaty
czas trwania: 2 dni

Szkolenie rozpoczynamy od fundamentów języka, takich jak typy danych, zmienne czy metody. Następnie dogłębnie omawiamy Javę w kontekście programowania obiektowego: pola, obiekty, klasy, interfejsy. Poruszamy również bardziej zaawansowane elementy języka, jak wyrażenia lambda, stream'y, czy wielowątkowość.
Na szkoleniu nie zabraknie również wanych elementów ekosystemu Javy - ćwiczenia warsztatowe opieramy o pracę z IDE, wprowadzenie do narzędzi Maven i Gatling, podejście TDD, czy pracę z popularnymi frameworkami wspierającymi implementację testów jednostkowych, jak JUnit czy Spock.
Szkolenie przeznaczone dla osób zaczynających swoją naukę Javy oraz tych, którzy swoje pierwsze kroki mają już za sobą - w szczególności dedykowane początkującym programistom i testerom oprogramowania.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do języka Java
  1. instalacja Javy
  2. pierwszy program w Javie
  3. składnia języka Java
  4. praca z IntelliJ IDEA
  5. konfiguracja i uruchamianie programu w IntelliJ IDEA
 2. Zmienne i typy danych w Javie
  1. omówienie i ćwiczenia na zmiennych
  2. typy danych w Javie
  3. rzutowanie
  4. praca z operatorami
  5. operacje na typach String
  6. operacje na liczbach i klasa Java Math
  7. tablice
  8. typ Boolean
 3. Instrukcje warunkowe
  1. instrukcja if/else
  2. instrukcja switch
 4. Pętle
  1. pętla for
  2. pętla while
  3. pętla do...while
  4. pętla each
 5. Metody
  1. tworzenie i wywoływanie metod
  2. przekazywanie parametrów i typy zwracane
 6. Wyjątki
  1. wyjątki w Javie
  2. blok try/catch/finally
  3. praca z wyjątkami
 7. Programowanie obiektowe w Javie
  1. klasy i obiekty
  2. pola klasy
  3. metody klasy
  4. konstruktory
  5. modyfikatory dostępu
  6. dziedziczenie
  7. enkapsulacja i polimorfizm
  8. abstrakcja
  9. pakiety i importy
  10. typy wyliczeniowe
  11. interfejsy
 8. Kolekcje w Javie
  1. Collections framework
  2. ArrayList
  3. LinkedList
  4. HashSet
  5. HashMap
  6. praca z kolekcjami
 9. Bardziej zaawansowane zastosowania Javy
  1. Stream API
  2. wyrażenia lambda
  3. Thread API
 10. Testy jednostkowe
  1. wprowadzenie do testów jednostkowych
  2. biblioteka JUnit
  3. dobre praktyki testów jednostkowych

Trenerzy:

lukasz

Łukasz Rosłonek

Trener i Lider techniczny

Łukasz Rosłonek

Trener prowadzący i Lider techniczny
Architekt testów i manager zespołów QA. Posiada niemal dziesięcioletnie doświadczenie we wdrażaniu kompleksowej automatyzacji testów i procesów QA opartych rozwiązania DevOps.
Od 2011 roku zdobywał doświadczenie również jako Trener szkoleń, prowadząc kursy z programowania, testowania i baz danych.
Rozpoznawalny i aktywny mówca na wielu polskich i europejskich konferencjach, autor artykułów branżowych.

LinkedIn Twitter GitHub
Zadzwoń do nas

(+48) 506592570

Napisz do nas

contact@foreach.pl

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio wysyłając wiadomość przez poniższy formularz:

Your message has been sent. Thank you!